Posts Tagged ‘נדרלנד’

שפלה – ארצות השפלה – "הולנד ששמה הלועזי נדרלנד" – לא מדויק. הולנד הוא השם העברי הנפוץ של כל נדרלנד, אבל בפועל זה רק אחד מהאזורים במדינה. נדרלנד זה באמת "ארצות השפלה".

מודעות פרסומת