Posts Tagged ‘חלל’

חלק מהשגיאות שאני מוצא באבן שושן הן בקושי שגיאות אלא חוסר התאמה לטעם הקטנוני שלי. אבל יש גם שגיאות ממש מביכות.

ספוטניק הוא הלוויין המלאכותי הראשון ששוגר לחלל. עשו את זה הרוסים בשנת 1957. זה היה כדור מתכת בקוטר 58 סנטימטר עם מכשירי מדידה, משדר רדיו וארבע אנטנות. הוא הקיף את כדור הארץ ושידר אותות פשוטים שריגשו את כל האנושות ועצבנו כמה אמריקאים.

ומה אומר אבן שושן? "ספוטניק [רוסית: sputnik בן לוויה] כינויו של הלוויין הרוסי הראשון שהמריאו בו שני קוסמונאוטים בשנת 1957 אל הירח."

אהם. הוא לא נשא קוסמונאוטים, בטח לא שניים, והוא לא טס אל הירח. זו שגיאה מביכה במיוחד, אך מעבר לזה, זה מעלה שוב את בעיית ההגדרות האנציקלופדיות, שלא כל כך נחוצות למילון לשוני ויכולות בקלות להפריע.

גם האטימולוגיה לא מושלמת: спутник זה אכן "בן לוויה" ברוסית, אבל אפשר גם לציין שזו המילה הרוסית הכללית ללוויינים טבעיים (ירחים) ומלאכותיים.

ודבר אחרון: בהחלט אפשר לציין שהלוויין הזה לא רק רוסי אלא גם סובייטי. המילה סובייטי הייתה חשובה מאוד פעם. אם קוראים חומר שיצא אז ב-1957 על האירוע, רואים שבמקורות רוסיים וזרים קוראים לו בעיקר סובייטי ולא רוסי.

מודעות פרסומת