Archive for the ‘שפות הודיות’ Category

תֻּכִּי – אין אטימולוגיה: "הגיזרון אינו ברור" וגם הערה לא ברורה: "המשמע לפי המקובל בספרותנו ובלשוננו". בתרגומי התנ"ך קוראים לזה דווקא "טווס". לפי קליין וגזניוס המילה הזאת מגיעה משפת מלאיאלאם, לא פחות.

מודעות פרסומת

ג'מבורי – ג'מבורי – באטימולוגיה כתוב "כנראה אינדיאני" אבל אין שפה כזאת – "אינדיאנית". לפי ובסטר – לא ידוע. אפשר לרשום בהגיע לעברית מאנגלית ושם המקור לא ידוע. לפי קליין המקור הודי (Hindu).