Archive for the ‘שם פרטי’ Category

בעברית יש תופעה ידועה של שינוי הטעם התקני במילים מסוגים מסוימים, ובפרט בשמות פרטיים. לרוב הטעם זז אחורה: השם התקני שָׂרָ֫ה הופך לשָׂ֫רָה, דָּוִ֫ד הופך לדָּ֫וִד וכו'.

איך קוראים לאשתו של עמיר פרץ? אחלמה. ואיך מבטאים את זה? כולם מבטאים את זה עם הטעמת מלרע: אַחְלָמָ֫ה, בדומה למילה הַחְלָמָ֫ה בהקשר של רפואה. אלא שהטעם התקני לפי המקרא הוא דווקא אַחְלָ֫מָה! מלעיל, הטעמה בלמ"ד. באבן שושן קיימת גם המילה אחלמה עם פירוש זהה ל"החלמה", והיא נהגית במלרע, אבל למיטב ידיעתי אחלמה פרץ קרויה על שם אבן החושן אחלמה, וזו מילה במלעיל. מסקרן – לא בצורה רכילותית, אלא בצורה מדעית – איך עמיר קורא לאשתו.

מילון אבן שושן מסמן את הטעם של המילה הזאת נכון, אבל יש עם הערך הזה כמה בעיות אחרות. אבן שושן מציע בתור מקור המילה רק את המילה המצרית ח'נמת. לפי קליין זה שם של אבן יקרה אדומה דווקא, בעוד שהאחלמה סגולה. אפשרויות אחרות הן – השורש חלם, שמשמש במילה החלמה, כלומר התחזקות; לפי קליין, האבן אולי אמורה לחזק את מי שמחזיק בה (כהן?) אפשרות אחרת היא הקשר לצמח החלמית, שדומה לאחלמה לא רק בשמו, אלא גם בצבעו. השם חלמית מופיע במסכת כלאיים במשנה, אבל אבן שושן מציין ששם אולי הכוונה הייתה לצמח אחר.

ועוד בעיה: השם אחלמה לא מופיע ברשימת השמות.

מודעות פרסומת