Archive for the ‘ערך חסר’ Category

רישיות היא תכונה של אות גדולה באלפבית לטיני, קירילי או יווני. המילה קיימת במאגר המונחים של האקדמיה ומופיעה לעתים קרובות במסמכים שקשורים לתכנה, למשל בצירוף "תלוי רישיות" – למשל "חיפוש תלוי רישיות" – כשמחפשים Amer תימצא המילה America, אבל לא gamer. אבן משום משום מה לא כולל את המילה הזאת.

מודעות פרסומת

רחוב

רחוב – לא מופיעה ההוראה של הצירופים כגון "הרחוב הערבי", "הרחוב הרוסי" וכו'.

סִפֵּר – מילה עברית לנָרָטִיב, קיימת במאגר המונחים של האקדמיה ללשון תשס"ח, אבל הרבה לפני כן היא הייתה נפוצה במאמרים אקדמיים על ספרות, ומרצים באוני' העברית משתמשים בה הרבה.