Archive for the ‘מצרית’ Category

בהמשך לרשומה על אחלמה מהשבוע שעבר מוסיף חברי דן אלהרר: לפי המילון של ריימונד פולקנר התעתיק הלטיני המקובל בעולם לימודי מצרים הוא ḫnmt, והפירוש הוא red jasper, כלומר ישפה אדום. כמו האחלמה, גם ישפה הוא אבן מהחושן, כך שהעניינים מתחילים ממש להסתבך. לפחות המילה הזאת שמית. אז אולי המקור של אחלמה בכל זאת מצרי, אבל הבלבול האפשרי רק מחזק את הצורך בציון מקורות אפשריים נוספים לאחלמה.

מודעות פרסומת