Archive for the ‘מילון ההווה’ Category

אבן שושן מציין שלמילה איש יש שתי צורות ריבוי – אֲנָשִׁים וגם אִישִׁים, אבל לא מסביר את מתי משתמשים באיזו צורה. לדובר עברית ממוצע ידוע וברור ההבדל – "אנשים" זה הריבוי הכללי ו"אישים" זה ריבוי של "איש" במובן "אישיות חשובה, היסטורית" ומילון טוב צריך לציין גם את המשמעיות הברורות האלה. כך עושה, למשל, מילון ההווה – שם הערך איש מפוצל לשניים, והערך השני הוא "איש חשוב" ולו צורת ריבוי נפרדת. מוגזם אולי לשים את זה בערך נפרד, אבל בוודאי צריך לכלול את המידע איפשהו.

מודעות פרסומת

אף כי הוא לא חף מטעויות וחוסר עקביות גם בעניין הזה, מילון אבן שושן הוא המילון הטוב ביותר שקיים היום לבירור כתיב מנוקד והגייה. (מילון ההווה נותן קצת יותר מידע על כתיב חסר ניקוד, אבל חסר בו מידע רב ושימושי על כתיב מנוקד והגייה.)

אבל לפעמים אבן שושן נותן בעניין הזה יותר מדי מידע. למשל, בבניין התפעל בשורש חבט מופיעות בסוגריים הצורות לְהִתְחַבֵּט, הִתְחַבֵּט, יִתְחַבֵּט. נטייה כזו מופיע בכל הפעלים בבניין התפעל וגוזלת לא מעט נייר, כי זה מיותר, שכן מדובר בצורות סדירות לגמרי בבניין התפעל. מי שמעוניין לברר את הניקוד שלהן יכול לבדוק אותו בטבלת נטיות הבניינים בסוף הכרך האחרון. ואם כבר בפועל הזה עסקינן, אפשר אולי להתחבט על ניקוד הצורה הִתְחַבַּטְתִּי – האם יש התמזגות של ת"ו וט"ת (אין).