Archive for the ‘מילון אריאל’ Category

לא מצאתי באבן שושן את הביטוי "עלה בסערה השמימה". פירושו ברור לי, אבל רציתי לקרוא על המקור ולדעת מה הניקוד. את הניקוד מצאתי בספר "סבא שלי היה רב" של אורי אורבך: עָלָה בִּסְעָרָה הַשָּׁמַיְמָה. הביטוי כן מופיע במילון אריאל.

תרגישו חופשיים לרדת עליי על חוסר ידיעת התנ"ך. המילה "השמימה" מופיעה בתנ"ך כמה פעמים בהקשרים שונים. בביטוי הזה מדובר באליהו הנביא, ובפסוקים המקוריים דווקא כתוב דווקא כתוב בַּסְעָרָה הַשָּׁמָיִם (פתח בבי"ת – ה' הידיעה; אין דגש בסמ"ך, כי דגש נשמט לעתים קרובות מאותיות שוואיות). בהפסק המילה השמימה מנוקדת קמץ.

מודעות פרסומת

הלאה – חיפשתי את הביטוי "ממנו והלאה" ולא מצאתי. לא מצאתי גם במילון ספיר ולא בכנעני, אבל כן מצאתי במילון אריאל.