Archive for the ‘מונחי בלשנות’ Category

רישיות היא תכונה של אות גדולה באלפבית לטיני, קירילי או יווני. המילה קיימת במאגר המונחים של האקדמיה ומופיעה לעתים קרובות במסמכים שקשורים לתכנה, למשל בצירוף "תלוי רישיות" – למשל "חיפוש תלוי רישיות" – כשמחפשים Amer תימצא המילה America, אבל לא gamer. אבן משום משום מה לא כולל את המילה הזאת.

מודעות פרסומת