Archive for the ‘יותר מדי פרטים’ Category

הגיזרון של המילה "בנטו" – "בלשונות אפריקה: bantu בני אדם". מאוד לא מדויק: לא כל לשונות הן לשונות בנטו וגם לא בכל לשונות בנטו פירוש המילה הזאת הוא "בני אדם".

מודעות פרסומת

הכוונה לבֶּרְבֵּרִים – עמים בצפון אפריקה. אבן שושן מוצא לנכון לציין ש"לאחר הכיבוש [הם] קיבלו את האסלאם ואת הלשון הערבית". זה לא לגמרי שגוי – אנציקלופדיה בריטניקה אומרת ש"הרבה" ברברים אימצו את הערבית, אבל מזכירה שיש להם גם לשונות משלהם; ואילו העברית אומרת שהם מגוונים בלשון ובעניין האסלאם הם לא עמוקים מדי. ובכן, עדיף לאבן שושן לא להיות אנציקלופדיה במקרה הזה ובוודאי שלא לשלוח אל תהום הנשייה את השפות הברבריות שעדיין חיות ואפילו נכתבות.

וגם לא צוין גיזרון המילה. למיטב הבנתי, מדובר בסופו של דבר באותו מקור כמו הברברים האירופיים, אבל דרך גלגולים שונים.