Archive for the ‘חסרה הפניה מכתיב חסר ניקוד’ Category

פְּרִיבִילֵגְיָה – מסודר לפי הא"ב לפי "פריב" ולא לפי "פריו" לפי כללי התעתיק. נתקלתי בעוד מילים כאלה ולא הצלחתי למצוא עקביות.

מודעות פרסומת

אִמָּא – עם או בלי יו"ד? מנוקד בלי יו"ד, אין אימא לא במנוקד ולא בחסר ניקוד, אבל ברשימת הכללים בהערות השוליים כתוב "אמא". זה כלל די משונה – האקדמיה מסבירה ש"אימא" היא כבר צורת יסוד ולכן תיכתב ביו"ד. אני לא כל כך אוהב את הקביעה הזו, אבל שו כבר תלונה לאקדמיה.

חסרה הפניה מכתיב חסר ניקוד: שפוכת ← שְׁפֹכֶת (אבל יש יכולת ← יְכֹלֶת.) המילה היא מושג בגאולוגיה – חומר שפיכה של רסיסי אבנים שנסחפו על ידי מים או רוחות.

חסרה הפניה מכתיב חסר ניקוד: נפולת ← נְפֹלֶת (אבל יש יכולת ← יְכֹלֶת)

חסרה הפניה מכתיב חסר ניקוד: פריווילגיה ← פְּרִיוִילֵגְיָה.

חסרה הפניה מכתיב חסר ניקוד: פלישתים ← פְּלִשְׁתִּים.