Archive for the ‘חסרה הגדרה’ Category

אבן שושן מציין שלמילה איש יש שתי צורות ריבוי – אֲנָשִׁים וגם אִישִׁים, אבל לא מסביר את מתי משתמשים באיזו צורה. לדובר עברית ממוצע ידוע וברור ההבדל – "אנשים" זה הריבוי הכללי ו"אישים" זה ריבוי של "איש" במובן "אישיות חשובה, היסטורית" ומילון טוב צריך לציין גם את המשמעיות הברורות האלה. כך עושה, למשל, מילון ההווה – שם הערך איש מפוצל לשניים, והערך השני הוא "איש חשוב" ולו צורת ריבוי נפרדת. מוגזם אולי לשים את זה בערך נפרד, אבל בוודאי צריך לכלול את המידע איפשהו.

מודעות פרסומת