Archive for the ‘דגם תחבירי’ Category

באבן שושן מופיעה המילה "הרבה" ומוסבר שהיא מקור מן הפועל "הִרְבָּה", וזה בסדר. מילה אחרת במשקל דומה היא "הָחֵל", וגם היא די נפוצה, אבל היא מופיעה רק תחת השורש חלל. קיימת אמנם הצורה "הֵחֵל", שמפנה לשורש חלל, אבל זה לא מושלם. בנוסף, הדוגמה לשימוש הזה היא "החל ביום, החל מיום", כאילו היא שימוש כזה אפשרי רק עם המילה "יום". ברשת קל למצוא דוגמאות ל"שבוע", "חודש", "2008" וכו', כך שאפשר להסתפק ב"החל ב, החל מ".

מודעות פרסומת

בעקבות תגובתה של עדי בפעמיים כי טוב השבוע, מצאתי את עצמי שוב טועה ומטעה. עדי תהתה אם בסדר לכתוב בעברית "אני מוצא את המדינה הזאת […] מתישה". ועניתי לה שבדקתי וכנראה לא. בדיקתי הייתה לקויה – מסתבר שאפשר. כך, למשל, כותב קהלת: וּמוֹצֶא אֲנִי מַר מִמָּוֶת אֶת-הָאִשָּׁה (פרק ז כו).

מה שכן, אבן שושן כולל את הביטוי, אבל לא את הדגם הכללי – "מוצא את [שם עצם] [שם תואר]". אני לא רואה סיבה שהוא לא יתקיים.