Archive for the ‘ארמית’ Category

וגם למילה בָּתַר יש ניקוד חריג. המילה מופיעה בעברית בעיקר בסמיכות, כגון בָּתַר־מִקְרָאִי, ואפשר היה לצפות שניקודה יהיה כשל דְּבַר־, ולא: הקמץ מתקיים, כמו בארמית, ויש דוגמאות באבן שושן וגם במילון של גור וההווה.

אינני יודע בוודאות את הסיבה לכך, ואני גם קצת מופתע שהמילה לא מוזכרת ב"החלטות האקדמיה בדקדוק". כנראה הסיבה היא האטימולוגיה: מדובר בקיצור של ב + אתר, כלומר במקום, כלומר אחרי; מי שתפס את המקום של מישהו, בא אחריו. הקמץ הוא שריד לאלף שלמה, ולכן כנראה מתקיים ולא נחטף כמו במילה דְּבַר־. היה טוב לראות התייחסות לעניין – לפחות הדגשה של הניקוד החריג ואולי גם הסבר.

(הרשומה נכתבה בעקבות שאלה בייעוץ לשוני בוויקיפדיה, 30 במאי 2009.)

מודעות פרסומת