Archive for the ‘אכדית’ Category

הבלשנים לא כל כך בטוחים לגבי האטימולוגיה של "אישון". בד"ב, קליין ואבן שושן אומרים שזה מ"איש", אבל לא בוודאות.

מה שיותר מעניין זה הצירוף "אישון לילה". לכאורה הגיוני שכשם שהאישון נמצא באמצע העין, כך אישון לילה הוא אמצע הלילה, וזה באמת מה שאומרים על "אישון" בד"ב וקליין. הביטוי מופיע בספר משלי ז ט – "בְּאִישׁוֹן לַיְלָה וַאֲפֵלָה". מה שמעניין זה שכמה פסוקים לפני כן מופיעה המילה אישון במשמעות של בבת עין – "וְתוֹרָתִי כְּאִישׁוֹן עֵינֶיךָ". ואילו במשלי כ כ כתוב: "מְקַלֵּל אָבִיו וְאִמּוֹ יִדְעַךְ נֵרוֹ באישון חֹשֶׁךְ"; הכתיב הוא אישון, אבל הקרי בשוליים – אֱשׁוּן!

כאן העניינים מסתבכים באמת. בד"ב חושב שאשון זו צורת משנה של אישון ואילו אבן שושן וקליין החדשים יותר אומרים שזה גלגול של המילה האכדית išinnu – זמן קבוע. אבן שושן לא מזכיר את המילה הארמית הקשורה "אשונא", שמובאת אצל קליין, אבל הוא מוסיף ש"אישון" ב"אישון לילה" הוא צורת משנה של "אשון" ולא להפך. כלומר, אלא אם כן פספסתי משהו, אבן שושן לא מציין כלל את האפשרות ש"אישון לילה" קשור ל"אמצע הלילה".

זו לא בעיה גדולה, כי אולי הקשר הזה באמת שגוי מבחינה אטימולוגית, אבל הקרבה בין שני השימושים של אישון במשמעויות השונות במשלי ז והכתיב והקרי בפרק כ גורמים לי לחשוב שהסיפור מורכב יותר. למשל, יכול להיות שהיה כאן מקרה של אטימולוגיה עממית בעת כתיבת ספר משלי.

כמובן יכול להיות שכל המחשבות האלה שלי מאוד לא מושכלות ומישהו חכם ממני כבר חקר את הנושא ומצא את האמת. אם כן, ספרו לי על זה בתגובות – ובכל מקרה הייתי רוצה לראות משהו מפורט יותר על דפי אבן שושן.

נתקלתי במוזרות הזאת בעקבות קריאת "דולי סיטי" של אורלי קסטל בלום. היא כתבה "אשון לילה" וזה נראה לי משונה, אז הלכתי לבדוק. לא ברור לי מדוע בחרה דווקא ב"אשון", כאשר הן בשפה המדוברת היום והן בתנ"ך הביטוי הוא בפירוש "אישון לילה" ו"אשון" מופיע בצירוף "אשון חושך". היא לא הראשונה שעשתה את זה – גם יל"ג ערבב בין שני הביטויים (לפי הדוגמה באבן שושן). למרות יל"ג, מבחינה ספרותית זה נראה לי כמו התחכמות לשונית מיותרת ובספר הזה יש עוד הרבה כאלה; אבל מבחינת הסקרנות שלי זה טוב, כי שמחתי לגלות את החידה הקטנה הזאת.

נתקלתי במילה ארדיכל וחשבתי שזו שגיאה, אבל מסתבר שזו צורה אחרת של "אדריכל" שאף קשורה יותר למקור האכדי erad-ekaly. "ארדיכל" באבן שושן זה ערך שלם עם שתי הגדרות: 1. בנאי מומחה (ללא מקורות); 2. ארכיטקט, מומחה לתכנון בניינים וגו' עם מובאה מדוד שמעוני.

הערך "אדריכל" מתחיל בבלבול: "הצורה המקורית: ארדיכל, ר' ערך זה; בדפוסי התלמוד ובלשון ימינו רווחת גם הצורה ארדיכל". לפי קוסובסקי, בתלמוד יש רק "אדריכל", אבל אולי אני לא מחפש מספיק טוב, ועל לשון ימינו אין ספק שהצורה הרווחת היא "אדריכל". ל"אדריכל" יש שלוש הגדרות: 1. מומחה לבניין, עם מובאה מבבא מציעא; 2. ארכיטקט, מהנדס מומחה לתכנון מבנים וגו' עם מובאה מביאליק; 3. הוגה רעיון חדש: אדריכל השלום. כלומר שתי ההגדרות הראשונות של "אדריכל" כמעט זהות לאלה של "ארדיכל" ומתועדות טוב יותר.

כל זה מצביע על כך ש"ארדיכל" צריך פשוט להפנות ל"אדריכל".