הארכיון של אוקטובר, 2015

עמבה

אבוי ואוי ואבוי.

המילה „עמבה” אינה מופיעה באבן־שושן.